Privacybeleid

Privacybeleid Marketing Connects

In ons privacybeleid geven wij graag uitleg over welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.
Graag raden wij je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

PRIVACYBELEID MARKETING CONNECTS

Marketing Connects opgericht door Sabine van Hoven is een online marketing en communicatie bedrijf voornamelijk voor de Beauty en Retail Branche. Marketing Connects, voorheen Beauty Connects richt zicht op ondersteuning van verschillende online marketingkanalen zoals het ontwikkelen van websites, webshops, ondersteunen van social media kanalen en het creeren van onine nieuwsbrieven.

Via onze website geven wij informatie door middel van het gebruik van blogs en algemene marketing tips voor ondernemers. Ook geven wij de mogelijkheid om in te schrijven voor nieuwsbrieven en website checks.

Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Per e-mail
info@marketingconnects.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website, gratis downloads en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken onderstaande gegevens.

PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier
 • Telefoonnummer

DOELEINDEN
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden jouw opgevraagde informatie te versturen.
 • Om je inschrijving voor onze mailing te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een gesprek.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen om jouw project te kunnen realiseren, als dat noodzakelijk is.  

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PROFILERING EN COOKIES
Wij voegen jouw persoonsgegevens toe aan groepen vanuit de verschillende webpagina’s van onze website (zoals de gegevens uit je account of gratis downloads/aanvragen) Wij nemen deze informatie alleen ter kennis aan. In sommige gevallen zullen we je aanvullende informatie versturen om je te informeren over een aanbieding.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

NIEUWSBRIEF
Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijk om je af te melden voor mailings. Je kunt ook contact opnemen met het team van Sabine van Hoven via de volgende gegevens:

Per e-mail
info@markeringconnects.nl
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur. 

Per telefoon: 06-83435469

INWERKINGTREDING
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 29 april 2021.